Digitale veiligheid en privacy op school

SO Fryslan


Veiligheid en privacy is belangrijk. Ook op school. Privé gegevens zijn nodig om goed onderwijs te kunnen geven. Daarom is het van belang dat er goed met deze gegevens wordt omgegaan. Dit geldt voor de school, maar ook voor de leerlingen.

Deze animatie legt uit wat de leerlingen van SO Fryslan wel en niet moeten doen wanneer er iets niet goed gaat met de digitale veiligheid op school.

Ik wil ook een animatie laten maken!

Vraag je offerte aan via: info@uitleganimatie.nl