Wat is de Patriot Act?

afluisterenOnze laatste contest had als onderwerp Privacy. Een erg actueel onderwerp dat direct al discussies opwekte zowel online als offline. In onze vorige blog-post gingen we hier ook al op in.
De winnende vraag, ingezonden door Edwin Kruis, luidde: ‘Wat is nu eigenlijk de Patriot Act?’.

 

Toen de Verenigde Staten werden aangevallen op 11 september 2001 lag er in record tijd een wetsvoorstel. De Patriot Act werd op 26 oktober 2001 aangenomen. Critici zeggen dat het onmogelijk was om in zo korte tijd zo’n ingrijpend voorstel te formuleren, te lezen en goed te keuren. Slechts 1 van de 99 senaatsleden stemde tegen.

In de wet worden de volgende 10 onderdelen beschreven:

  1.  Overheidsgeld mag gebruikt worden om maatregelen van de wet door te voeren. Er mag een landelijke taskforce ter bestrijding van ‘elektronische criminaliteit’ opgericht worden en de president heeft de bevoegdheid tot inbeslagname van eigendommen van oorlogsverdachten.
  2. Surveillance van buitenlandse terreurverdachten wordt verbreed; communicatie gerelateerd aan terroristische activiteiten mag altijd en op elke mogelijke manier worden onderschept. Deze informatie mag tussen de verschillende wetshandhavingsinstanties worden gedeeld. Huiszoekingsbevelen mogen verlaat worden uitgegeven (ná de daadwerkelijke huiszoeking).
  3. Banken moeten stappen ondernemen om geldwitwasserij te voorkomen. Wetshandhavingsinstanties mogen informatie krijgen van banken en de straffen op witwassen en smokkelen worden verzwaard.
  4.  Er wordt meer geld gestoken in grensbewaking. Buitenlanders die connecties hebben met terroristische organisaties worden geweerd en buitenlandse studenten worden extra in de gaten gehouden.
  5. National Security Letters worden krachtiger. Met een NSL kan allerlei informatie over een verdachte worden opgeëist. Deze kunnen ook worden gebruikt tegen Amerikaanse burgers en bevat bovendien een spreekverbod. Hierdoor mocht de verdachte niet spreken over zijn NSL. Ook is er geen rechterlijke toetsing of een gerede aanleiding nodig voor een NSL.
  6. Slachtoffers van terrorisme worden financieel gecompenseerd.
  7.  Extra budget voor het mogelijk maken tot delen van informatie tussen wetshandhavingsinstanties.
  8.  Extra misdrijven die worden beschouwd als terrorisme: aanval op het openbaar vervoer, gebruik van biologische wapens, steunen van terrorisme en het hacken van computers.
  9. Het creëren van een mogelijkheid tot het delen van ‘algemene inlichtingen’ tussen verschillende overheidsinstanties.
  10.  Een aantal kleine, minder belangrijke maatregelen.

 

uilenDe wet bevatte een clausule die ervoor zorgde dat de meeste maatregelen zouden verlopen in 2005. Het verzet tegen de wet was rond die tijd sterk gegroeid en bij het verlengen van de wet zorgde de Democratische partij ervoor dat er een aantal van de maatregelen veranderd werd.

 

winnaarIn de animatie die we maakten hebben we keuzes moeten maken in wat we wel en niet vertellen. Met de hulp van Sander Cruiming van XXL webhosting en de inzet van ICT-jurist Arnoud Engelfriet zijn we tot een verhaal gekomen dat de belangrijkste punten dekt. Ook hebben we gekeken welke invloed de Patriot Act heeft op Europa en Nederland.

 

Bekijk de animatie hier onder:


Jorrit

Jorrit van Kaam

Met uitleganimatie is Jorrit op een missie om allerlei onderwerpen en informatie begrijpbaar voor iedereen uit te leggen. Jorrit heeft een uitgesproken visie op onder andere onderwijs, de gezondheidszorg en de overheid. Hij komt snel tot de essentie van de meest complexe onderwerpen en vertaalt deze effectief naar begrijpbare taal.